Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Wszystko idzie zgodnie z planem - jesteśmy królami życia. Czerpiemy z niego pełnymi garściami, możemy wszystko! Niestety nawet najbardziej precyzyjny plan może zostać pokrzyżowany przez nieszczęśliwy wypadek.