Ubezpieczenia komunikacyjne czyli...

Ogólnie ubezpieczenia komunikacyjne obejmują wszystkie obowiązkowe i wszystkie nieobowiązkowe polisy związane z użytkowaniem i podróżowaniem samochodem oraz z odpowiedzialnością (w przypadku OC – cywilna) posiadacza pojazdu.

Od rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego zależy na ogół zakres ochrony, jaką dana polisa gwarantuje. Kwestie związane m.in. z OC reguluje w Polsce ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych – w tym ubezpieczeniach komunikacyjnych.

 

Jednym z ubezpieczeń obowiązkowych jest ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej dla kierowcow czyli tzw. polisa OC. Dokumentem, która świadczy o posiadaniu ubezpieczenia komunikacyjnego OC za granicą jest tzw. Zielona Karta.

Ubezpieczenia komunikacyjne i polisy dostępne dla kierowców w Polsce:

  • ubezpieczenia OC
  • ubezpieczenia komunikacyjne AC (Autocasco)
  • Minicasco
  • NNW czyli ubezpieczenia komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Asisstance