Dom, mieszkanie... i co jeszcze?

Ubezpieczenia mieszkań i domów są najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia. Pozwalają nam one zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia, a także utraty na skutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar, gradobicie, powódź.

Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest bądź w umowie bądź w ustawie, które to precyzują treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u. W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy poza mieszkaniami i domami także domki letniskowe, domy w budowie, magazyny, hale, inne budynki i budowle i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, produkty rolne, ruchomości domowe (wyposażenie znajdujące się w domu, mieszkaniu) dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię, jachty, samoloty, statki, łodzie, skutery, rowery a także zwierzęta domowe i hodowlane.