Grupowe na życie i zdrowotne, Majątkowe, OC, Cargo

Działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki mogą zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa, a nawet zaważyć na jego dalszym istnieniu.

Na ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych narażone są przede wszystkim: majątek firmy, jej sytuacja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, reputacja.

Śpij spokojnie

Ubezpieczenie biznesu stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Chroni budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia od pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.